Razmišljanja inspirisana Kaktus-om

Odraz dobro poznate filozofije McCann-a – “Truth well told” je predavanje koje je izneo Eoin Sherry, Creative Director, McCann Milan (Italy) tokom Kaktusa.

Međutim, ovaj članak nije samo rezultat tog predavanja, jer su se sva predavanja donekle prožimala.

Pričali smo i ranije, oduvek, na predavanjima na fakultetima o etici, o laganju i nužnosti da se marketing zasniva na nekoj istini. Ali to nikad nije bio imperativ u tolikoj meri, da se posledice odstupanja osete jako brzo. Ranije je bilo potrebno godine, ili decenije da neka istina ispliva na videlo. Danas je dovoljno da koristite Google i imate Facebook profil.

Znanje je moć. Informacije su omni-prisutne i svima dostupne. Ako lažete, bićete u problemu pre no što kažete …

Kaktus predavanja 2

Drugo opažanje je bilo to da je linija između marketinga i novinarstva postala … nepostojeća. Svako od nas je medij i  emituje svoje mišljenje. Ranije je “svako je podjednako bitan i ima pravo na svoje mišljenje” bilo samo mrtvo slovo na papiru. I ostajete bitni ste koliko pričate konzistentno istinu, i brendovi i ljudi. Danas, bitni ste onoliko koliko se učinite relevantnima na društvenim mrežama i svako ali svako od nas je lider mišljenja u određenoj oblasti. To znači da 1 osoba može da oblikuje mišljenje ostalih i to na veoma javan način tako da moć brenda da “utucava” u glavu određenu poruku nestaje jer svako ima priliku da odgovori i ospori rečeno, jer realno ima kanal i dovoljno podataka da argumentovano nastupi.

Tema ovog predavanja se negde preklopila, ili je bar bliska temi kriznog menadžmenta, s time da se polazi od toga da ne pravimo potrebu za kriznim menadžentom tako što ćemo lagati. Koliko god da je svet porastao, smanjio se i postao opet jedno selo. “Kuku, šta će selo reći?”

Ako su naši najpopularniji postovi oni kojima izražavamo mišljenje o nekoj društvenoj i političkoj temi, a ne oni na kojima se fotkamo na plaži, da li je naš život uopšte bitan nekom drugom? Da li je Facebook i dalje mesto za izražavanje sebe ili svog stava u odnosu na neki kontekst mnogo veći od nas samih? I sam Facebook je najavio i pronašao razne načine da nas natera, da koristimo grupe i da se okupljamo oko zajedničkih ciljeva. Svako od nas je bitan ALI u formiranju određene kritične mase koja ima određen stav.

Političko-ekonomski događaji su ciklični i neke priče se ponavljaju, samo ovog puta pojačane i distorzirane prisustvom interneta.
Optričali smo pun krug od 60-ih godina i dece cveća. Opet je vreme revolucija.